За нас

Разработили сме и сме внедрили успешно повече от 50 големи проекта от различно естество.

Уеб сайтове, електронни магазини, Facebook интегриране, специфични уеб решения.

Поръчкови системи за управление на бизнес процесите (B2B синхронизации, интегриране със складови и счетоводни програми и др.)

Нагоре