Акюръси

Производство на машини

АкюръсиПроект: Акюръси |  Виж сайта

Година на реализация: 2020

Акюръси е многоезичен уеб сайт с онлайн каталог с машини, който клиентът е изработвал до момента. Разработен е на два езика, които лесно могат да бъдат сменени.

Машините в онлайн каталога са разделени в отделни категории. За всяка машина има възможност да се добави подробна информация и снимки, които се групират в галерия.

  • Модул "Каталог"
Нагоре